top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Jednota českých matematiků a fyziků se obrací na své členy otevřeným dopisem

Aktualizováno: 27. 6. 2021

Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků se obrací na tisíce svých členek a členů následujícím dopisem k "malé" revizi RVP.
V Praze 24. 6. 2021Na vědomí: Vážený pan Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vážený pan Mgr. Jaromír Beran, stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládežeVážení individuální a kolektivní členové Jednoty českých matematiků a fyziků,

v minulých měsících jsme se opakovaně vyjádřili k „malé reformě RVP“ slovy, že „Aktuální revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (https://revize.edu.cz/) považujeme za nedomyšlenou, nekoncepční a v konkrétnostech škodlivou.“, uváděli jsme stanoviska a argumenty fyziků, přírodovědců a představitelů oborů a institucí, které fyziku jako jednu ze stále podstatných oblastí lidského poznání používají, aplikují, rozvíjejí, které vzdělávají její učitele a také s fyzikou různými cestami seznamují veřejnost. Jako jediné přijatelné řešení jsme požadovali odvolání vyhlášené revize. Podpořili jsme plynulé zavádění reformy vzdělávání v informatice, ovšem bez ohrožování ostatních oblastí.


Několikrát jsme se videokonferenčně setkali s pracovníky MŠMT v čele s panem Mgr. Beranem a pokoušeli se naše stanoviska vysvětlit, současně jsme předložili návrhy pro průběh připravované „velké reformy“, viz přehled našich aktivit (http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/2038, http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/2043, https://jcmf.cz/?q=cz/node/2053).

Naše snahy dosáhnout především zrušení nedomyšlených škrtů však byly marné. Reakcí MŠMT bylo, že škrty v RVP nezakazují například Newtonovy zákony ve školách učit.


V této situaci se obracíme na Vás, zvláště na učitele působící na všech stupních škol. I když MŠMT selhává v přetavení společenské objednávky na adekvátní přípravu nové generace (například zformulované ve Strategii 2030+) do dokumentů formujících naše školství, spoléháme na Vaši odpovědnost, soudnost a profesionalitu. Při potřebné podpoře informatiky hledejte styčná místa mezi informatikou a svými předměty, přírodovědnými, společenskovědními a výchovnými, nepodléhejte tlaku na nedomyšlené škrty, ale obhajujte jednotlivá témata příklady jejich užitečnosti pro rozvoj dětí, pochopení světa a další aplikace, podporujte zvídavost a tvořivost.


A samozřejmě zvažujte, že ne všechno, co je v minulých učebnicích a co si pamatujete ze svého studia, je dnes opravdu nepostradatelné; některá témata se jistě odvážíte nahradit představováním nových poznatků i technologií. Odborníci z vysokých škol i Akademie věd ČR Vám rádi pomohou.


Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků

Více informací naleznete na stránkách JČMF. http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/2072

Comentários


bottom of page