top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

KOMPAS uspořádá svou první ideovou konferenci

KOMPAS je pestrým uskupením více než dvaceti pedagogických asociací a skupin, jež zastupují nejrůznější vzdělávací obory a pedagogické specializace. Do členských základen jednotlivých organizací patří tisíce učitelů a učitelek, didaktiků či jiných odborníků. KOMPAS si uvědomuje sílu této členské základny a pluralitu názorů či stanovisek panující mezi členy uskupení. Pro formulaci společných stanovisek a cílů proto uspořádá svou první ideovou konferenci, jejímž cílem bude formulace společných stanovisek a plánů do dalšího období. Účastnice a účastníci budou na konferenci diskutovat své názory na klíčová témata současnosti a budou hledat společné postoje k aktuálním problémům českého školství. Součástí široké demokratické debaty bude rovněž hledání cest pro uskutečnění společných cílů.
Historicky první ideová konference KOMPASU se uskuteční 13. 10. 2021 v 18 hodin na platformě ZOOM. Mezi tématy nebude chybět téma celkového směřování vzdělávacího systému ČR v kontextu aktuálního reformního procesu nebo téma problémů základního vzdělávání v souvislosti s plánovanými kurikulárními změnami v ČR. Členky a členové KOMPASU budou diskutovat o tom, co potřebují mladí lidé pro život ve 21. století, či o tom, co by měla akcentovat probíhající reforma a z jakých dalších impulsů (kromě Strategie 2030+) by měla čerpat. Stranou nezůstane ani samotný reformní proces a KOMPAS se pokusí formulovat zásady, jež by se měly ze strany MŠMT dodržet, aby byla reforma úspěšná a aby se neopakovaly problémy a nekompetence provázející tzv. malou revizi RVP ze začátku roku 2021.


Na základě konference a dalších doprovodných diskusí bude po 31. 10. 2021 vydána tisková zpráva shrnující výsledky diskuse a společné cíle a akcenty uskupení KOMPAS.TÉMATA, JEŽ SE BUDOU DISKUTOVAT NA KONFERENCI


1. Společné cíle KOMPASU


Co by mělo být společným cílem našeho uskupení?

V čem může KOMPAS prospět české společnosti a vzdělávání?

V čem je jedinečnost a síla tohoto uskupení?

Jak by měl KOMPAS dále fungovat a co by měl prosazovat?


2. Celkové směřování vzdělávacího systému ČR v kontextu aktuálního reformního procesu


Co podle vás potřebují mladí lidé pro život ve 21. století?

Co by měla reforma akcentovat a z jakých dalších impulsů (kromě Strategie 2030+) by měla čerpat?

Co ve strategiích chybí a mělo by se ještě objevit mezi obecnými cíli a akcenty reformy?

Jak by měl reformní proces probíhat a jaké zásady je třeba dodržet, aby byla reforma úspěšná?


3. Základní vzdělávání a jeho aktuální problémy


Jaké reformní podněty v kontextu plánovaných kurikulárních změn by měl KOMPAS nabídnout?

Jak by se mělo změnit RVP a je právě kurikulum tím, co je třeba reformovat?

Co dalšího – kromě kurikula – by se mělo změnit na školách?

Co je podle Vás nejvíce palčivým problémem základního vzdělávání a jak by jej bylo možné řešit?


Comments


bottom of page