top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Konec občanky v Česku | Letní škola občankářů komentuje revize RVP


Co přinesly tzv. malé revize RVP školám a občanské výchově? Jak obhajuje MŠMT tyto změny a do jaké míry ovlivní křehkou vyváženost naše české kurikula? Ví školy, co je čeká? Jsou obsahové a hodinové škrty v OV v souladu s dokumentem Strategie 2030+? Také tyto klíčové otázky se řešily na Letní škole učitelů občanské výchovy. Na YouTube je ke zhlédnutí záznam vystoupení Petry Slámové a Petra Čápa, osobností, jež v koalici KOMPAS zastupují učitele občanské výchovy. Oba přednášející se snažili seznámit účastníky s jednotlivými kroky vyjednávání Asociace učitelů občanské výchovy s MŠMT.
Petra Slámová vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, aprobaci ČJ – OV pro 2.stupeň. V současné době pracuje jako učitelka na Základní škole v České Lípě, kde zastává pozici koordinátorky občanského vzdělávání. Spolupracuje s Technickou fakultou v Liberci a MU v Brně, kdy se každoročně setkává v rámci výuky didaktiky se studenty a studentkami s aprobací občanské výchovy.


Petr Čáp vystudoval obor Pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2006 se jako lektor, metodik a vedoucí projektů věnuje převážně oblasti rozvoje kritického demokratického občanství jak u mladých lidí, tak u dospělých. V současné době spolupracuje jako metodik kritické pedagogiky s brněnskou organizací NaZemi, zastupuje Centrum občanského vzdělávání FHS UK v Evropské sítí občanského vzdělávání (NECE) a je výkonným ředitelem Národní sítě místních akčních skupin.


Další informace o dění v Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd lze najít zde: https://www.obcankari.cz/

Comments


bottom of page