top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání k revizi RVP

V Praze dne 24. 6. 2021


Stanovisko k revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy


Společnost pro kreativitu vzdělávání se tímto připojuje k nesouhlasnému stanovisku zástupců profesních oborových organizací k schválené revizi RVP pro základní školy a redukci výuky přírodovědných, společenskovědních a humanitních oborů.


Již deset let se v českém vzdělávacím prostředí snažíme vytvářet podmínky pro rozvoj kreativního vzdělávání, které přirozeně podporuje kompetenční učení, kreativitu, společenskou angažovanost, synergické myšlení, spolupráci a wellbeing. Jeho základním předpokladem je mezioborové propojování napříč předměty. A právě umění je jedním z funkčních nástrojů, jak tohoto propojování docílit.


Obáváme se, že schválené změny v RVP a atomizace vzdělávání na předměty jsou v kontradikci s naplňováním Strategie vzdělávací politiky ČR 2030 +, a rovněž s dalšími moderními vzdělávacími rámci na evropské úrovni.


SPKV chce podpořit společný dialog mezi relevantními aktéry, nalézání synergických řešení pro transparentní proces systémových změn v oblasti vzdělávání s ohledem na vzdělávací cíle 21. století.


S úctou,

MgA. Katarína Kalivodová ArtD.

ředitelka SPKV


Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page