top of page
6.png

Tiskové zprávy

Zde najdete tiskové zprávy a otevřené dopisy koalice KOMPAS.

Výzva oborových pedagogických asociací a profesních skupin ředitelům základních škol k malé revizi RVP ZV

Vážená paní ředitelko/vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se situací, která nastala v rámci tzv. malé revize RVP ZV. S plánovaným navýšením hodinové dotace pro předmět informatika dochází ke krácení hodinové dotace předmětů z oblasti společenskovědní, uměnovědné a přírodovědné.
 

Pro umělecké výchovy má redukce v některých ročnících téměř likvidační charakter. Řešení této situace bohužel přináší také nesystematické a nepromyšlené škrty v obsahu dotčených předmětů.

Neohlášené změny jsou překvapením nejen pro pedagogickou veřejnost, ale i odborníky dlouhodobě pracující na reformě našeho školství. Členové odborných týmů, které samo MŠMT zřídilo právě za účelem revize vzdělávacích programů, se o provedených škrtech a redukcích hodin dozvěděli až z lednového opatření ministra. 

bottom of page