top of page
6.png
Koalice kompas (1)_blue_circle.png

Členové koalice

Koalice mezioborových pedagogických

asociací a skupin sdružuje oborově rozrůzněné pedagogické asociace a spolky. Členské organizace deklarují snahu o mezioborovou spolupráci a zájem o vyvážené, oborově konsenzuální a pro žáky optimální kurikulum.

 

 

Mezi naše členské organizace patří:

 

Jednota českých matematiků a fyziků

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

předsedkyně

 

 

Česká sekce INSEA – International Society for Education Through Art

doc. Petra Šobáňová, Ph.D.

předsedkyně

 

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Mgr. Petra Slámová

místopředsedkyně

 

Asociace učitelů dějepisu České republiky

Mgr. Pavel Martinovský

předseda výboru

 

 

Komora edukačních pracovníků Rady galerií České republiky

Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.

předsedkyně

 

Asociace učitelů hudební výchovy

PhDr. Milan Motl, Ph.D.

předseda

 

Asociace výtvarných pedagogů

Mgr. Ivana Vykypělová

místopředsedkyně

 

Česká společnost chemická

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

člen Odborné skupiny pro chemické vzdělávání

 

Česká geografická společnost

doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

předsedkyně sekce geografického a environmentálního vzdělávání

 

Společnost učitelů českého jazyka a literatury

PaedDr. Lenka Dohnalová

předsedkyně

 

Asociace češtinářů

Mgr. Markéta Emmer Illová

nominovaná členka

 

Česká Orffova společnost

PaedDr. Lenka Pospíšilová

předsedkyně

Společnost Pavla Jurkoviče

Mgr. et Mgr. Martin Rudovský

předseda

 

 

Asociace muzeí a galerií ČR

Mgr. Irena Chovančíková

předsedkyně

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení

MgA. Tereza Krejčí

předsedkyně

Sekce vzdělávání SKIP ČR – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

předseda

Asociace metodiků cizích jazyků

Mgr. Jana Čadová

členka výboru AMATE, z. s.   

Uměleckohistorická společnost

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

předseda

Asociace pro mezinárodní otázky

Mgr. Vít Dostál, Ph.D.

předseda

Sdružení pro tvořivou dramatiku

prof. Mgr. Jaroslav Provazník

předseda

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu

Mgr. Pavel Bednařík

předseda

Asociace učitelů klasických jazyků

Mgr. Jakub Žytek, M.Phil.

předseda

Společnost pro hudební výchovu
PaedDr. Jan Prchal
předseda

 

 

Podporovatelé & podporovatelky

MgA. Katarína Kalivodová, ArtD.

ředitelka Společnosti pro kreativitu vzdělávání

Mgr. Johana Lomová, Ph.D.

Spolek Skutek, VŠUP – UMPRUM, Uměleckohistorická společnost

Mgr. Tomáš Hazlbauer

Centrum pro demokratické učení

Anna Demchuk

Nezávislé sociálně ekologické hnutí

MgA. Irena Pohl Houkalová
ředitelka celostátního festivalu ZUŠ Open, Stipendijní Akademie MenART

              

Experti & osobnosti

 

Mgr. Petr Čáp   

Centrum občanského vzdělávání

 

 

Mgr. Michal Kupka

Profesní sekce ZŠ při ČMOS PŠ

Spolupracovníci & spolupracovnice

 

Mgr. Petra Slámová

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

koordinátorka pro Ústecký a Liberecký kraj

Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku

Asociace muzeí a galerií

 

 

Mgr. Markéta Illová

členka Asociace češtinářů

MgA. Zuzana Demlová

Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

člen odborné skupiny Chemické vzdělávání

Česká společnost chemická

Pedagogická fakulta UK Praha
stálý host expertního panelu pro revize RVP ZV za koalici KOMPAS

Mgr. Irena Eibenová

místopředsedkyně Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

 

 

Mgr. Ivana Vykypělová

místopředsedkyně Asociace výtvarných pedagogů

MgA. Kateřina Bílková

Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

Mgr. Marie Pánková

Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

 

 

 

 

bottom of page